[SVENSKA]  [ENGLISH]

Start  |  Portfolio  |  Bröllop  |  Fine Art  |  Retuscharbeten  |  Barn  |  Övriga tjänster  |  Referenser  |  Klienter  |  Om mig  |  Kontakt
 

Copyright & Upphovsrättslagen

Fotografens återgivning av ett motiv är skyddat av lagen och upphovsrätten.
Copyrighten tillhör den som skapar verket eller fotografierna.
Du får därför inte göra vad du vill med bilderna utan att ha avtalat om det specifika användandet.
Även om du köpt bilden så har enbart rätten att använda bilden till ett specifikt ändamål sålts.

 

JURIDISK INFORMATION

Samtliga rättigheter tillhör Niclas Svedlund i enlighet med upphovsrättslagen. I korthet innebär det att samtliga bilder, design, illustrationer och texter på www.f11.se skyddas av lagen. Du får därmed inte använda något av materialet utan upphovsmannens skriftliga medgivande.


Vi använder automatiserad bildsökningsfunktioner för att hitta våra bilder på Internet.
Användande av vårt material - såsom bilder, texter, grafik etc - utan vårt skriftliga tillstånd kommer att leda till åtal och skadeståndsanspråk.

Det är alltid bättre att be om tillstånd före...


...än att betala skadestånd efteråt!LEGAL NOTICE

Copyright © 1965-2009 Niclas Svedlund, Sweden. All rights reserved.

All rights to Niclas Svedlund images (including any past, present or future) are the sole property of Niclas Svedlund. This includes, but is not limited to, user rights, copyrights, trademarks, and any other intellectual property rights pertaining to Niclas Svedlund. Copying, reproduction, redistribution, altering or any such handling of the images is expressly prohibited by law and may result in civil and criminal penalties.

We use automated digital imaging tracking systems
to find our work on the Internet.


Violators will be prosecuted
to the maximum extent possible.